Fenòmens destacats - Juliol 2020

Dia Fenomen Quan es veu
4 La Terra en el seu afeli No es veu
5 Lluna plena. Eclipsi penombral gairebé inapreciable. Tota la nit
5 Júpiter i Saturn a prop de la Lluna Tota la nit
12 Mart a prop de la Lluna Matinada
12 Venus a prop de l'estel Aldebaran Matinada
13 La Lluna en quart minvant Matinada i matí
14 Júpiter en oposició Tota la nit
17 La Lluna a prop de l'estel Aldebaran Matinada
17 Venus a prop de la Lluna Matinada
19 Mercuri a prop de la Lluna Matinada
20 Lluna nova no es veu
20 Saturn en oposició Tota la nit
27 La Lluna en quart creixent Tarda i vespre

Elongació: vist de de la Terra, angle de separació del planetes respecte del Sol
Conjunció superior: quan un planeta està darrera del Sol
Conjunció inferior: quan un planeta passa entre la Terra i el Sol
Oposició: quan un planeta ocupa en el cel la posició contrària al Sol
1º: mesura angular sobre el cel. Equival al doble del diàmetre aparent de la Lluna